Lĩnh vực

Y TẾ - DƯỢC PHẨM

Là lĩnh vực có tính chuyên môn cao, cần các giải pháp chuyên sâu và đã được triển khai rộng rãi, đảm bảo tính ổn định và chính xác trong vận hành.

Altek cung cấp các giải pháp toàn diện cho các đơn vị/tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Y tế và Dược, bao gồm:

 • Hệ thống quản lý tổng thể hoạt động Bệnh viện
 • Phần mềm Tiêm chủng
 • Phần mềm quản lý Khám sức khỏe định kỳ
 • Quản lý tài sản trong bệnh viện
 • Quản lý nhân sự trong Bệnh viện
 • Phân hệ Quản lý kho Dược/Vật tư
 • Phân hệ Tích hợp dữ liệu Cổng thông tin Bảo hiểm

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Giải pháp ưu việt phục vụ công tác quản lý đào tạo với đầy đủ các phân hệ chức năng từ Tuyển sinh - Lập thời khóa biểu - Điểm danh - Khảo thí đến Theo dõi học phí và lương giảng viên - Cấp chứng chỉ...

 • Liên kết toàn bộ các quy trình đào tạo
 • Quản lý dữ liệu tập trung
 • Tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ
 • Môi trường hiện đại, công nghệ tiên tiến
 • Nền tảng trao đổi thông tin trực tuyến
 • Đảm bảo môi trường chuyên nghiệp cho giảng viên và học viên

XÂY DỰNG - THIẾT KẾ

Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý đặc thù trong lĩnh vực Xây dựng - Thiết kế.

 • Quản lý Mua sắm, đấu thầu
 • Quản lý Báo giá
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Nhà thầu
 • Quản lý Hồ sơ công trình, Nhật ký thi công
 • Quản lý vật tư nhập xuất
 • Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp
 • Các báo cáo tiến độ thời gian thực
 • Hệ thống tổng hợp và phân tích số liệu

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng dịch vụ

 • Tin học hóa toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh
 • Quản lý hồ sơ vụ việc, công văn, giấy tờ
 • Theo dõi tiến độ công việc
 • Các báo cáo chuyên môn

Chuỗi kinh doanh khép kín

 • Chuẩn hóa quy trình mua sắm
 • Theo dõi công nợ khách hàng/nhà cung cấp
 • Cấu hình linh hoạt chuỗi cung ứng
 • Cài đặt các quy tồn kho