Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp ERP

 

Odoo được coi là một Giải pháp ERP hoàn chỉnh, tất cả trong một cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Bất kể doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ, Odoo vẫn hoạt động ổn định và linh hoạt về khả năng ứng dụng.

  • Một số phân hệ chính mà Odoo cung cấp là CRM, Bán hàng, Mua hàng, Hàng tồn kho, Điểm bán hàng, Kế toán, Sản xuất, Nhân sự, Trang web thương mại điện tử.
  • Mọi mô-đun nói trên đều được tích hợp trong Odoo, đảm bảo trải nghiệm người dùng xuyên suốt và hiệu quả.
  • Đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, Altek Group đã phát triển các giải pháp ngành dọc, tùy biến Odoo, và tích hợp chặt chẽ với các giải pháp nền tảng, cho phép tận dụng được hạ tầng công nghệ mạnh mẽ, tính mở cao, trong khi đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp