Dịch vụ

TƯ VẤN HỆ THỐNG TỔNG THỂ

Chúng tôi tin rằng mọi hệ thống thông tin doanh nghiệp đều cần được thiết kế, xây dựng và triển khai với một định hướng phát triển cùng lộ trình đầu tư đồng bộ, xuyên suốt nhằm luôn đảm bảo hiệu quả của từng giai đoạn.

 • Bước 1: Phân tích, đánh giá nhu cầu
 • Bước 2: Lựa chọn công nghệ và giải pháp
 • Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện
 • Bước 4: Thiết kế hệ thống tổng thể
 • Bước 5: Xây dựng
 • Bước 6: Triển khai hệ thống
 • Bước 7: Hỗ trợ vận hành

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP

Một nền tảng duy nhất cho mọi nghiệp vụ kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tùy biến và triển khai toàn bộ hay từng phần theo lộ trình các phân hệ ERP tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

 • Giao diện web
 • Công nghệ hiện đại
 • Điện toán đám mây
 • Kiến trúc mở

THIẾT KẾ WEBSITE / PORTAL

Nền tảng công nghệ cho phép xây dựng hệ thống Website/Portal đáp ứng mọi nhu cầu, quy mô của tổ chức / doanh nghiệp.

Với hệ thống CMS linh hoạt phục vụ quảng bá doanh nghiệp hiệu quả trên Internet.

 • Website doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Cổng thông tin điện tử với nhiều website con dành cho các tập đoàn, các Tỉnh thành, Bộ...
 • Cổng thông tin dịch vụ khách hàng kết nối hệ thống ERP
 • Báo, tạp chí điện tử

XÂY DỰNG
TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Công cụ hiệu quả quảng bá sản phẩm, dịch vụ và bán hàng trực tuyến trên Internet giúp mở rộng thị trường, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

 • Công cụ quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến
 • Tích hợp thanh toán trực tuyến và dịch vụ vận chuyển
 • Tích hợp dữ liệu tổng thể hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp

PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH

Tin học hóa quy trình nghiệp vụ đặc thù. Phát triển trên một nền tảng công nghệ thống nhất. Sẵn sàng cho các nhu cầu phát triển tổng thể và lâu dài.

ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Với đội ngũ chuyên gia và kỹ sư CNTT nhiều kinh nghiệm, chúng tôi hỗ trợ và cùng hợp tác xây dựng giải pháp đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa dạng trong thực tế.

Đối tượng hợp tác là mọi tổ chức và doanh nghiệp, trên tinh thần các bên cùng có lợi và đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho mọi chương trình hợp tác.