Chính sách bảo mật

Tuyên bố này áp dụng cho ALTEK Technology Group

PALTEK Technology Group hiểu rằng bạn, khách hàng và / hoặc khách truy cập trang web của chúng tôi, đặc biệt biết về chứng khoán liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Trong nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và do đó chúng tôi đã tạo ra tuyên bố về quyền riêng tư này để cam kết ý kiến ​​của công ty chúng tôi về quyền riêng tư.

I. Thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập và xử lý:

Bạn có thể đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin tại các trang web của chúng tôi theo hai cách: (1) trực tiếp (ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin, như tên, địa chỉ email, chỉ định, công ty, quốc gia và số điện thoại, để đăng ký nhận bản tin hoặc đăng ký nhận xét trên một trang web diễn đàn); và (2) một cách gián tiếp (ví dụ: thông qua trang web công nghệ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định như địa chỉ IP, nhân khẩu học, hệ điều hành máy tính của bạn và loại trình duyệt).

Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn, nhưng thu thập những thông tin liên hệ này để tạo tuyến đường lưu lượng truy cập web, để chẩn đoán sự cố với máy chủ để quản trị trang web của chúng tôi, để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ và để thiết kế lại và nâng cấp trang web để sử dụng tốt hơn. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ tương ứng.

II. Sử dụng thông tin thu thập:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu, xử lý đơn xin việc trực tuyến và cho các mục đích khác mà chúng tôi sẽ mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin hoặc sẽ rõ ràng với bạn. Ví dụ:

  • Để tiếp tục thực hiện các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ
  • Liên hệ với bạn với mục đích phát triển mối quan hệ kinh doanh
  • Để phản hồi ý tưởng của bạn và / hoặc để cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn
  • Để liên lạc với bạn cho mục đích tiếp thị như khảo sát khách hàng.
  • Để thông báo cho bạn về công ty của chúng tôi
  • Tuân thủ các quy định trong luật áp dụng

III. Người nhận dữ liệu, chuyển và tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không tìm kiếm sự cho phép trước của bạn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài yêu cầu ban đầu được thu thập.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong ALTEK Technology Group hoặc với bất kỳ công ty con, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý bên thứ ba hoặc nhà thầu được ủy quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho mục đích xử lý dữ liệu, lưu trữ hoặc để cung cấp một dịch vụ hoặc giao dịch được yêu cầu, sau khi đảm bảo rằng các thực thể đó bị ràng buộc theo hợp đồng bởi nghĩa vụ bảo mật dữ liệu.

Khi được yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài hoặc cơ quan quản lý, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Chúng tôi không có ý định sử dụng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin về một đứa trẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong Tuyên bố quyền riêng tư này.

IV. Chính sách cookie

Giống như nhiều trang web, khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng nhật ký đánh giá trang web của Cameron - một công nghệ cookie để thu thập dữ liệu sử dụng trang web bổ sung. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào máy tính của bạn để tạo điều kiện đánh giá cho các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập từ cookie của chúng tôi để xác định hành vi của người dùng cũng như phục vụ nội dung và ưu đãi dựa trên hồ sơ của bạn và cho các mục đích khác được mô tả dưới đây, trong phạm vi được cho phép về mặt pháp lý trong một số khu vực pháp lý nhất định. Ngoài ra, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các đối tác quảng cáo của chúng tôi, những người mà chúng tôi đã tham gia tiếp thị lại, có thể giới thiệu cookie. Dựa trên trình duyệt trang web của chúng tôi, bạn có thể thấy các quảng cáo của chúng tôi trong khi duyệt qua các trang web đối tác quảng cáo của chúng tôi và / hoặc các trang web mạng của họ.

Những cookie như vậy sẽ cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả của quảng cáo và làm cho quảng cáo phù hợp hơn với bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn như được giải thích ở đây. Nếu bạn muốn xóa cookie hiện có khỏi thiết bị của mình, bạn có thể thực hiện việc này bằng các tùy chọn trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình, bằng cách chỉnh sửa các tùy chọn của trình duyệt, ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie từ các trang web bạn truy cập.

V. Bảo mật dữ liệu

ALTEK Technology Group cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp chứng khoán tại chỗ. Các biện pháp sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi việc sử dụng sai, mất, rò rỉ và / hoặc thay đổi thông tin. Thông tin cá nhân của bạn bị hạn chế truy cập để ủy quyền cho nhân viên của chúng tôi, nhằm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn